• Utrzymanie i administracja baz danych

    Administrowanie i utrzymanie baz danych to temat niezwykle istotny.
    Zapewnienie ciągłości pracy bazy to monitorowanie jej stanu, analiza logów, pojemności i dostępności w zadanych okresach czasu. Usługi oferowane w tym katalogu mają na celu zapewnić ciągłość pracy bazy, a także zapewnić
    wykrywanie zagrożeń, zanim staną się one przyczyną awarii. To także usługi związane z kontrolowaniem bezpieczeństwa danych przed dostępem do nich osób niepowołanych.

    Nasza firma specjalizuje się w administrowaniu i utrzymaniu baz danych uznanych na rynku producentów (MS SQL, MySQL, Postgres, Firebird, Oracle)